It Werflân

It Werflân

Master Kuiperswei 1
9221 TD, Rottevalle
Tel. 06-10862898 (bereikbaar tijdens de BSO)
LRK-nummer 223813205

Marilyn

Douwina

Carla Noor

Sinds 1 januari 2017 is de BSO gevestigd in het MFC (multifunctioneel centrum) It Werflân, waarbij de samenwerkingsschool, kinderdagverblijf, peuterspelen én de BSO vanuit dezelfde visie gaan werken.

Carla Noor: ”Er is behoefte aan een BSO en kinderopvang in het dorp en met de samenwerkingsschool wordt er dan gewerkt vanuit één visie. De BSO is een speel,- ontmoetings,- en ontwikkelplaats, waarbij alle kinderen gelijke kansen en mogelijkheden krijgen”. Talentontwikkeling, creativiteit, sport en spel zijn onderdelen die gestimuleerd worden, waarbij plezier voorop staat. Bij VANDAAG is een tv, tablet of computer niet aanwezig. Op school en thuis komen kinderen daar al voldoende mee in aanraking. Er is op alle werkdagen opvang mogelijk op deze locatie.

Vakantieopvang 08.00-18.30
Voorschoolse opvang (VSO) 06.30-08.30
Buitenschoolse opvang (BSO) 12:00/15:15-18.30
Deze locatie biedt ook djembé-les én streetdance aan onder BSO tijd.

De ouders proberen we zoveel mogelijk te ontlasten door vrije (mid)dagen van de scholen in de gaten te houden. Deze extra opvanguren worden niet in rekening gebracht. Vandaag BSO locatie Rottevalle is gevestigd in een gezellig ingerichte ruimte. Het is een tijdelijke locatie, want in 2016 wordt het MFC (multifunctioneel centrum) gerealiseerd, waarbij de samenwerkingsschool, kinderdagverblijf én de BSO vanuit dezelfde visie gaan werken.

Heeft u interesse in deze BSO en/of wilt u een keer komen kijken? Neem dan gerust contact op via [email protected]


Terug naar alle locaties