Vandaag Vakantie

Deze informatie is bedoeld voor de bso locaties in Drachten.

Zomervakantie 2018
De zomervakantie is van 21 juli t/m 2 september 2018.

Locaties
De kinderen worden op drie verschillende locaties opgevangen tijdens de vakanties: 

Naturij
Alle kinderen van 4 en 5 jaar gaan naar de Naturij.
Daarbij komen alle kinderen die tijdens de schoolweken ook op de Naturij zitten.
De locatie is open vanaf 8.00 uur. VSO is op deze locatie mogelijk vanaf 6.30 uur.

De Spreng
Alle kinderen van 6 en 7 jaar gaan naar De Spreng.
Daarbij komen alle kinderen die tijdens de schoolweken ook naar De Spreng gaan.
De locatie is open vanaf 8.00 uur. VSO is op deze locatie mogelijk vanaf 6.30 uur.

VV Drachten
Alle kinderen van 8 jaar en ouder gaan naar VV Drachten.
Daarbij komen alle kinderen die tijdens de schoolweken ook naar VV Drachten gaan.
De locatie is open vanaf 8.00 uur. VSO is op deze locatie mogelijk vanaf 6.30 uur.

Uitzonderingen zijn bespreekbaar.

Halen en brengen tijdens de Vakantie-BSO
Tijdens de vakantie kunnen de kinderen gebracht worden tussen 8.00 en 9.00 uur. Halen kan tussen 16.30 en 18.30 uur.

Programma
Naturij
 
De Spreng
 
VV Drachten