Vandaag vakantie

Deze informatie is bedoeld voor de bso locaties in Drachten.

 

 
 

Kerstvakantie 2018
De kerstvakantie is van 22 december 2018 t/m 6 januari 2019.

Locaties
De kinderen worden op vier verschillende locaties opgevangen tijdens de vakanties: 

De Naturij
Alleen de kinderen die in schoolweken naar de Naturij gaan, worden op deze locatie opgevangen.
De locatie is open vanaf 8.00 uur. VSO is op deze locatie mogelijk vanaf 6.30 uur.

De Spreng
Alleen de kinderen van locatie de Spreng en locatie de Swetten worden opgevangen op deze locatie.
De locatie is open vanaf 8.00 uur. VSO is op deze locatie mogelijk vanaf 6.30 uur.

VV Drachten
Alleen de kinderen van locatie VV Drachten en locatie de Trisken worden opgevangen op deze locatie.
De locatie is open vanaf 8.00 uur. VSO is op deze locatie mogelijk vanaf 6.30 uur.

De Lawei
Alleen de kinderen van locatie de Lawei en locatie Montessori worden opgevangen op deze locatie. De locatie is open vanaf 8.00 uur.
Heeft u voor 8.00 uur opvang nodig? Dan kan uw kind aansluiten bij VV Drachten voor de voorschoolse opvang vanaf 6.30 uur.

Halen en brengen tijdens de Vakantie-BSO
Tijdens de vakantie kunnen de kinderen gebracht worden tussen 8.00 en 9.00 uur. Halen kan tussen 16.30 en 18.30 uur.

Sluitingsdagen
Op kerst en nieuwjaarsdag is de BSO gesloten.
Op 24 en 31 december is de BSO open tot 17.00 uur.