Vandaag Vakantie

Deze informatie is bedoeld voor de bso locaties in Drachten.

Kerstvakantie 2017
De kerstvakantie is van 23 december t/m 7 januari..

Locaties
De kinderen worden op drie verschillende locaties opgevangen tijdens de vakanties: 

Naturij
Alle kinderen van 4 en 5 jaar gaan naar de Naturij.
Daarbij komen alle kinderen die tijdens de schoolweken ook op de Naturij zitten.
De locatie is open vanaf 8.00 uur. VSO is op deze locatie mogelijk vanaf 6.30 uur.

De Lawei
Alle kinderen van 6 en 7 jaar gaan naar De Lawei.
Daarbij komen alle kinderen die tijdens de schoolweken ook naar De Lawei gaan.
De locatie is open vanaf 8.00 uur. VSO is mogelijk bij VV Drachten.

VV Drachten
Alle kinderen van 8 jaar en ouder gaan naar VV Drachten.
Daarbij komen alle kinderen die tijdens de schoolweken ook naar VV Drachten gaan.
De locatie is open vanaf 8.00 uur. VSO is op deze locatie mogelijk vanaf 6.30 uur.

Uitzonderingen zijn bespreekbaar.

Halen en brengen tijdens de Vakantie-BSO
Tijdens de vakantie kunnen de kinderen gebracht worden tussen 8.00 en 9.00 uur. Halen kan tussen 16.30 en 18.30 uur.