Informatie voor gastouders

Wat is gastouderopvang?

Gastouderopvang is een vorm van kinderopvang voor kinderen van 0 jaar tot 13 jaar. De gastouder biedt opvang, verzorging en begeleiding in huiselijke sfeer. Dit kan zowel plaatsvinden in de woning van de ouder(s) als van de gastouder.

Als gastouder biedt u een kind een veilige en vertrouwde omgeving zodat de ouder naar zijn/haar werk of studie kan gaan met de wetenschap dat het kind in goede handen is. Doordat gastouderopvang persoonlijk, kleinschalig en flexibel is, is deze vorm van opvang bij uitstek geschikt voor ouders die op onregelmatige tijden werken.

Gastouderopvang via Vandaag Gastouderbureau de Wâlden

Bij Vandaag Gastouderbureau de Wâlden streven wij naar kwaliteit en professionaliteit. Een ouder draagt immers zijn/haar

kostbaarste bezit over aan de zorg van een ander. Als gastouderbureau hanteren wij dan ook een aantal voorwaarden, naast de wettelijke eisen, waaraan al onze gastouders moeten voldoen.

 • U ervaart plezier in het werken met kinderen;
 • U hebt ervaring met het werken met kinderen;
 • U laat elk kind in zijn of haar waarde;
 • U biedt kinderen warmte en geborgenheid;
 • U heeft kennis over de ontwikkelingsfasen van kinderen en bent in staat om deze te volgen en te stimuleren;
 • U biedt een kind de ruimte om te spelen en de “wereld” te ontdekken;
 • U bent bereidt te werken volgens het pedagogisch beleidsplan van Vandaag en de Meldcode Kindermishandeling;
 • U kunt zich inleven in de situatie van ouders;
 • U staat open voor mogelijke andere opvoedideeën;
 • U maakt eventuele problemen bespreekbaar;
 • U gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie;
 • En u bent bereidt om samen te werken met het gastouderbureau en vraagt daar waar nodig hulp of begeleiding.

Hoeveel kinderen mag ik opvangen?
Het aantal kinderen dat u tegelijk mag opgevangen hangt af van de leeftijd van de kinderen en uw eigen kinderen tot 10 jaar als zij aanwezig zijn tijdens de opvang. Ook vriendjes en vriendinnetjes die komen spelen tellen mee.

De wettelijke voorwaarden hiervoor zijn als volgt:

 • In de leeftijd van 0 - 4 jaar mogen er maximaal 5 kinderen worden opvangen;
 • In de leeftijd van 0 - 13 jaar mogen er maximaal 6 kinderen worden opgevangen;
 • Er mogen nooit meer dan 4 kinderen onder de 2 jaar worden opvangen;
 • En u mag maximaal 2 kinderen onder één jaar opvangen.

Opvang verzorgen via Vandaag Gastouderbureau de Wâlden

Als gastouderbureau vinden wij persoonlijke aandacht en kleinschaligheid erg belangrijk. Elke gastouder bij ons heeft één vast contactpersoon waar hij of zij terecht kan met al zijn/haar vragen.

Daarnaast verzorgen wij voor u de kassiersfunctie via een digitaal systeem en organiseren wij regelmatig (gratis) cursussen op het gebied van opvoeding, de ontwikkeling van kinderen en de herhalingslessen KinderEHBO.