Informatie voor ouders

Wat is gastouderopvang?

Gastouderopvang is een vorm van kinderopvang voor kinderen van 0 jaar tot 13 jaar. De gastouder biedt opvang, verzorging en begeleiding in huiselijke sfeer. Dit kan zowel plaatsvinden in de woning van de ouder(s) als van de gastouder.

De gastouder biedt uw kind een veilige en vertrouwde omgeving zodat u naar uw werk of studie kan gaan met de wetenschap dat uw kind in goede handen is. Doordat gastouderopvang persoonlijk, kleinschalig en flexibel is, is deze vorm van opvang bij uitstek geschikt voor ouders die op onregelmatige tijden werken.

Gastouderopvang via Vandaag Gastouderbureau de Wâlden

Bij Vandaag Gastouderbureau de Wâlden streven wij naar kwaliteit en professionaliteit. U draagt immers uw kostbaarste bezit over aan de zorg van een ander. Wij helpen u graag om als ouder een verantwoorde keuze te maken. Daarnaast verzorgen wij de bemiddeling en begeleiding tussen u en de gastouder. En dragen wij er zorg voor dat uw gastouder voldoet aan de wettelijke eisen m.b.t. opleiding, pedagogisch inzicht, opvanglocatie, hygiëne en veiligheid.

Ik zoek opvang

Na aanmelding maken wij een afspraak met u voor een intakegesprek. Dit gesprek vindt in principe plaats bij u thuis. Met de informatie uit het intakegesprek gaan wij  voor u op zoek naar een gastouder, tenzij u zelf al een gastouder heeft gevonden.

Zodra wij een passende gastouder voor u hebben gevonden, volgt er een kennismakingsgesprek. Waarbij wij als gastouderbureau ook aanwezig zijn, deze vindt plaatst op de opvanglocatie. Tijdens het gesprek komen o.a. de ideeën en wensen over de opvang aan bod.

Een aantal dagen na het gesprek neemt Vandaag contact u op om het verloop van het gesprek te bespreken. Is het gesprek volgens u positief verlopen dan volgt er koppelingsgesprek. Hierin worden zakelijke en praktische afspraken contractueel vastgelegd en daarna kan de opvang (na een eventuele wenperiode) officieel van start gaan.