KDV Oudega

KDV Oudega

Buorren 34 a
9216 WE, Oudega
Tel. 0512 370848
LRK-nummer 174596339

Noa

Melissa

Natasja

Ilona

Esmee

Bij KDV Oudega vangen wij alle kinderen op van 0-4 jaar. Dit doen wij in een ruimte bij basisschool “De Diamant”. Wij bieden de kinderen een uitdagende opvangruimte waarbij we ze stimuleren om zich te ontwikkelen. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk naar buiten te gaan met de kinderen om daar ook spelend leren. Ook bieden wij de peuters wat extra uitdaging middels onze peuterplus groep. Hierbij dagen we peuters uit om te leren en op deze manier voor te bereiden op school. Voor ieder kind kan dit anders zijn.


Terug naar alle locaties