Tarieven kinderopvangtoeslag

Ieder jaar worden de maximaal te vergoeden uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag geïndexeerd. Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft de voorgenomen tarieven voor 2020 bekend gemaakt.

2020 2019
Dagopvang (kinderdagverblijf en peuteropvang) € 8,17 is nu € 8,02
Buitenschoolse opvang € 7,02 is nu € 6,89
Gastouderopvang € 6,27 is nu € 6,15

Maximaal te vergoeden door Belastingdienst
Bovengenoemde tarieven zijn de voorgestelde maximaal te vergoeden uurtarieven. Met andere woorden: de Staatssecretaris stelt voor dat over maximaal dit bedrag ouders in 2020 kinderopvangtoeslag (per uur) kunnen ontvangen. Hoeveel toeslag ouders krijgen is afhankelijk van het inkomen.

Toeslagtabel
Het voorstel voor de indexering van de inkomens in de kinderopvangtoeslagtabel is 2,35%. In de tabel staat voor elke inkomensgroep het percentage van het uurtarief dat door de overheid wordt vergoed via de kinderopvangtoeslag (minimaal 33,3%, maximaal 96%).

Terug