Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij VANDAAG maken wij onze keuzes bewust en dit geven we ook graag mee aan de kinderen. We knutselen het liefst met materialen die we in de natuur tegenkomen en maken overwogen keuzes met ondere andere een duurzaam inkoopbeleid. 

De spulletjes en veiligheid die wij de kinderen van VANDAAG bieden is helaas niet overal in de wereld mogelijk. Graag dragen wij ons steentje bij en daarom is VANDAAG partner van de Imena Foundation. 

Samen in actie

De Imena Foundation vindt dat iedereen recht heeft op een toekomst waar schoon drinkwater, onderwijs, medische voorzieningen en voedselzekerheid voor iedereen voorhanden is. Zij geloven in de overtuiging dat mensen wereldwijd zelf willen werken aan oplossingen voor hun eigen problemen. Daarom ondersteunen zij ook projecten ter verbetering van deze primaire behoeften. 

Allemaal opgezet vanuit de zelfredzaamheid, verantwoordelijkheid en het eigen initiatief vanuit de bevolking. Door hun te ondersteunen, werken wij gezamenlijk aan een duurzame en betere toekomst. De Imena Foundation richt zich op Afrika en support in wat er nodig is om grootschalige projecten op te starten.

VANDAAG voelt zich verbonden met deze overtuiging en het geloof in de zelfredzaamheid van mensen. Buiten dat feit is de Imena Foundation bij voorbaat al een partner om trots op te zijn. 

VANDAAG in actie

Daarom wordt er maandelijks €1,- per kind gedoneerd aan de stichting. Met deze structurele bijdrage kan Imena scholen bouwen, waterpompen slaan en kinderen een betere toekomst geven. VANDAAG organiseert ook regelmatig activiteiten om de kinderen van VANDAAG bewust te maken van onze welvaart en hoe je een ander kunt helpen. 

Wil je meer weten over de Imena Foundation en de projecten die zij hebben opgezet. Kijk dan eens op www.imenafoundation.nl.