Over VANDAAG

VANDAAG kinder- en buitenschoolse opvang past bij het kind van vandaag. Onze samenleving verandert snel en onze kinderen ontwikkelen mee. Wij zien het kind van vandaag en bieden opvang voor kinderen en tieners dat bij hun past. Een veilige omgeving waar zij zich fijn voelen, gezien worden en zich vrij mogen ontwikkelen op een manier die bij hun past. Bij VANDAAG mag je zijn wie je bent. 
 

Kleinschalig, met persoonlijke aandacht

Voor iedere kleine groep staan pedagogische medewerkers die iedere dag met passie en liefde met de kinderen werken. Elke locaties heeft vast gezichten en zodra zij voor de groep staan, blijven zij lang bij VANDAAG. Een vertrouwd gezicht die zorgt voor een fijne, vertrouwde, veilige en vrolijke omgeving en de kinderen laat zijn wie ze zijn. Met persoonlijke aandacht, professionaliteit en ervaring wordt er van iedere dag een feestje gemaakt en gezorgd voor een rijke leeromgeving die past bij de ontwikkelingsfase. Dit beleid wordt doorgevoerd bij onze kinderopvang en buitenschoolse opvang. Gaat jouw kind straks naar de basisschool? Ook hier houden wij rekening mee met onze met speciale activiteiten waar wij ze voorbereiden op de basisschool. 
 

Pedagogische medewerkers van VANDAAG

Iedere dag staan zij jullie met een glimlach op te wachten. Met een hoofd vol ideeën voor knutselwerkjes, spelletjes en gezelligheid gaan zij iedere dag tegemoet. Samen zorgen zij ervoor dat alles op de locatie op orde en veilig is, zodat de kinderen hun gang kunnen gaan. ‘s Ochtends wordt er voorgelezen, tussen de middag eten we samen een boterham en ‘s middags gaan ze er met de kinderen op uit om op ontdekking te gaan in de natuur. Iedere locatie is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op de opvang en dit gebeurt met veel enthousiasme en passie.

Out of the box

Met aandacht voor onze natuur en leefomgeving worden er veel activiteiten ondernomen die soms net iets anders zijn dan de kinderen gewend zijn. Onze pedagogische medewerkers zijn creatief en ondernemend en geven graag een eigen uitdaging mee voor ieder kind in sport en spel. Spelenderwijs wordt een kind gestimuleerd om out of the box te denken en keuzes te maken. Kindgericht en in vrijheid je eigen besluit maken om hier vervolgens mee aan de slag te gaan. De voorkeur voor klei, verf, stof of toch liever papier. Niks moet en alles mag bij VANDAAG! 
 

Duurzaamheid

De kinderen zijn de toekomst en vanuit VANDAAG zijn wij hier verantwoordelijk voor. Ook in de keuzes die wij maken zie je dit terug en duurzaamheid is een belangrijke waarde binnen VANDAAG. Al onze locaties vind je in bestaande gebouwen en vaak als onderdeel van een Integraal Kind Centrum waar ze leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten.
 

Om trots op te zijn

In 2012 is VANDAAG uitgeroepen tot beste starter van de gemeente Smallingerland. In 2013 wonnen we de Jonge Ondernemers Prijs Friesland en werd VANDAAG overall winnaar Noord-Nederland. De woorden over VANDAAG in de rapporten zeggen genoeg: ‘...een echte game-changer, die het perspectief van deze sector vanuit een duidelijke visie van nieuwe impulsen voorziet en bijdraag aan een weerbare en breed georiënteerde generatie kinderen’. Dit is waar wij het voor doen bij VANDAAG. Ontdek hier het pedagogisch beleidsplan van VANDAAG.
 

Tweetalig aanbod

Bij VANDAAG Kinderopvang wordt Fries en Nederlands gesproken om de twee-of meertalige ontwikkeling van kinderen optimaal te stimuleren. Dit gebeurt door middel van activiteiten zoals voorlezen en het zingen van liedjes, aangepast aan de leeftijf van de kinderen. Aangezien kinderen tot zes jaar oud taalgevoelig zijn, is het van belang dat in de voorschoolse periode veel aandacht is voor de meertalige ontwikkeling. Uit onderzoek is gebleken dat er meerdere voordelen zijn aan meertaligheid. Kinderen zijn daardoor onder andere taalgevoeliger, ontwikkelen een groter werkgeheugen en leren gemiddeld eerder lezen (doodat het abstract denkvermogen bij meertalige kinderen gemiddeld beter ontwikkeld is).  

Het SFBO, 'Kennissintrum Meartaligens Jonge Bern', www.sfbo.nl biedt ondersteuning in het werken met meerdere talen.

Twatalich oanbod

By VANDAAG Kinderopvang wurdt Frysk en Nederlânsk praat om de twa- of meartalige ûntwikkeling fan bern optimaal te stimulearjen. Dit bart troch aktiviteiten lykas foarlêzen, it sjongen fan ferskes, rollespultjes ensfh., oanpast oan de leeftyd fan de bern. Om 't bern oant seis jier taalgefoelich binne, is it fan belang dat yn'e foarskoalske perioade in soad omtinken is foar de meartalige ûntwikkeling. Troch ûndersyk hat bliken dien dat der meardere foardielen binne oan meartaligens. Bern binne dêrtroch ûnder oare taalgefoeliger, ûntwikkelje in grutter wurkûnthâld en leare gemiddeld earder lêzen (trochdat it abstrakte tinkfermogen by meartalige bern trochinoar better ûntwikkele is).

It SFBO 'Kennissintrum Meartaligens Jonge Bern', www.sfbo.nl biedt stipe yn it wurkjen mei meardere talen.
 

VANDAAG is er voor ieder kind

Op zoek naar een kinderopvang en/of buitenschoolse opvang waar het kind centraal staat, aandacht is voor de natuur en kinderen zich vrij mogen ontwikkelen in een omgeving waar ze gezien en gestimuleerd worden? Kom gerust eens langs om te kijken en kennis te maken of meld je kind direct aan