KDV Rottevalle

KDV Rottevalle

Nije buorren 3
9221 TJ, Rottevalle
Tel. 06-34 55 65 20 (bereikbaar tijdens de BSO)
LRK-nummer 154046292

Douwina

Ilona

Amber

KDV Rottevalle is gevestigd in een oude school die verbouwd is tot een prachtige kinderopvang, het KDV biedt ruimte aan maximaal 16 kinderen. De ruimte is huiselijk ingericht met voldoende speel- en leeruitdagingen voor de doelgroep 0-4 jaar. Het kinderdagverblijf (0-4) beschikt over een grote buitenruimte waarbij het accent op natuurlijk buitenspelen wordt gelegd.

Talenten in de kinderen blijven zien, zien zoals ze zijn, kijken wat bij hun past, maar ook hun leren waar wij in deze maatschappij mee om moeten leren gaan, dat is wat wij belangrijk vinden. Ter voorbereiding op de basisschool bieden wij ook peuteropvang aan, spelenderwijs wordt er steeds meer kennis gemaakt met taal, voorbereidend rekenen, beweging, de fijne motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen stromen automatisch door naar de peuteropvang als ze daar aan toe zijn, hier hoeft u uw kind niet speciaal voor aan te melden.
Het kind blijft centraal staan, er is aandacht voor de natuur en de kinderen kunnen zich ontwikkelen in een omgeving waar ze gezien en gestimuleerd worden o.a. door activiteiten.

Vandaag Kinderopvang Rottevalle is er voor iedereen en bij ons mag je zijn wie je bent! Maak gerust een afspraak om te komen kijken en kennis te maken of meld je kind direct aan.


Terug naar alle locaties