Werken bij VANDAAG

Hieronder vind je de vacatures waar wij op dit moment nieuwe VANDAAG kanjers voor zoeken. Staan er geen vacatures of zit er niets passends voor jou tussen? Dan kun je ook altijd een open sollicitatie sturen naar info@kindvandaag.nl

 


   

Onderbouwcoördinator 

14 uur per week | Locatie: Oudega

IKC De Diamant is de spil van het dorp Oudega (Smallingerland). Kinderopvang en onderwijs zijn speelse en leerzame oefenplaatsen voor een democratische samenleving. De Diamant biedt een veilige omgeving, geborgenheid en goede zorg. Samen spelen, samen praten, samen doen is de voorbereiding op later. De Diamant biedt bagage waar kinderen hun hele leven iets aan hebben en laat kinderen stralen!

Binnen De Diamant bieden we als opvang en onderwijs een gezamenlijk aanbod om kinderen maximaal te ondersteunen in een doorgaande lijn van 0-12 jaar, gericht op zowel opvoeding als educatie. Om ons aanbod vorm te geven voor de onderbouw (0-7 jaar), zijn we op zoek naar een Onderbouwcoördinator (14u per week).


Wat zijn jouw taken?

 • Zorg dragen voor een doorgaande ontwikkelingslijn 0-7 jaar
 • Zorg dragen voor een doorgaande lijn in aanbod 0-2 jaar, VVE en groep 1 & 2 (Piramide, schatkist)
 • Coördineren van activiteiten in de onderbouw
 • Dagelijkse aansturing van het personeel, verzorgen teamvergaderingen
 • Werkrooster, vervanging bij ziekte, kindplanning, pedagogisch werkplan en andere administratieve taken rond de kinderopvang
 • Zorg dragen voor het uitvoeren van de kwaliteitseisen rond de Wet Kinderopvang/Wet IKK
   

Wat vragen wij?

 • Een mbo+ opleiding of werkniveau richting kinderopvang of onderwijs
 • Visie op het IKC en een doorgaande lijn in opvoeding en ontwikkeling
 • Een verbinder, ook in het dorp
 • Communicatief vaardig, in woord en schrift
 • Flexibel in denken en doen
 • Verschil willen maken voor kinderen en hun ouders
 • Proactief, een aanjager
 • Het cement, de bruggenbouwer, kunnen zijn tussen verschillende groepen in het IKC
 • Bereidheid zich te verdiepen in de verschillende methoden die in het IKC worden gebruikt (o.a. Piramide, Schatkist, de Kanjertraining).
 • Om kunnen gaan met het tegenkomen van obstakels, en deze kunnen slechten, omzeilen of accepteren
   

Verhouding tot andere functies binnen het IKC

 • De IKC-directeur, de IB-er en coördinator onder- en bovenbouw vormen samen het MT van het IKC.
 • De directeur en de IB-er beoordelen de kwaliteit en het didactisch handelen van het onderwijs, de onderbouwcoördinator draagt zorg voor de doorgaande lijnen en uitvoering van het beleid.
 • De directeur stelt de beleidskaders voor de school vast, de onderbouwcoördinator geeft vooraf daaraan input en vertaalt het plan voor de groepen van 0-7 jaar.
 • De onderbouwcoördinator vormt de schakel tussen de mentoren van de kinderen en de IB-er, wanneer er sprake is van zorg.
 • De onderbouw- en de bovenbouwcoördinator stemmen af over de doorgaande lijnen m.b.t. de overgang van groep 2 naar groep 3 en de doorgaande lijn met de BSO.

In deze functie werk je voor het IKC. Het IKC is in ontwikkeling. Dat biedt jou de kans om hier mede vorm aan te geven en zo het verschil te maken voor kinderen.
Je bent formeel in dienst van Vandaag kinderopvang en valt dus onder de CAO Kinderopvang. Het gaat om een pilot voor in eerste instantie 1 jaar met daarna mogelijk een vast dienstverband. Heb je interesse, maar heb je meer uren nodig om rond te kunnen komen? Dan kunnen we onderzoeken of we je expertise ook elders in kunnen zetten. De functie wordt gewaardeerd in schaal 9 van de CAO kinderopvang.


Heb je vragen over de functie? Neem dan contact op met:

Margriet Reatsch, directeur IKC De Diamant, margriet.reatsch@pcbosmallingerland.nl, 0512-371473
Annette de Haan, directeur Vandaag Kinderopvang, annette.dehaan@kindvandaag.nl 06-34556559

We werven zowel in- als extern. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een interne kandidaat.


Interesse?

Stuur dan je brief en CV vóór 7 juni naar bovenstaande mailadressen.