Klachtenverslagen

Alle locaties van VANDAAG kinderopvang zijn aangelsoten bij de Geschilencommissie Kinderopvang. De Geschillencommissie kidneropvang is ee nonafhankelijke partij die vragen en klachten van consumenten aanhoort, advies geeft en duidelijk maakt welke stappen er ondernomen dienen te worden. Elk jaar ontvangt elke locatie een overzicht van de binnegekomen klachten. Ook afgelopen jaar zijn er voor geen klachten binnen gekomen voor de locaties van VANDAAG!

Hieronder vindt u de klachtenverslagen per locatie van het afgelopen jaar.

Klachtenverslag 2018, VANDAAG BSO Earnewâld

Klachtenverslag 2018, VANDAAG KDV Suderhiem

Klachtenverslag 2018, VANDAAG KDV/BSO Rottevalle

Klachtenverslag 2019, VANDAAG Oudega

KLachtenverslag 2019, VANDAAG KDV Suderhiem

Klachtenverslag 2019, VANDAAG BSO Boelenslaan

Klachtenverslag 2019, VANDAAG KDV Boelenslaan

Klachtenverslag 2019, VANDAAG Broeksterwâld

Klachtenverslag 2019, VANDAAG BSO Houtigehage

Klachtenverslag 2019, VANDAAG BSO Jistrum

Klachtenverslag 2019, VANDAAG Rinsumageest

Klachtenverslag 2019 VANDAAG Kinderopvang Rottevalle