Christelijke KDV Suderhiem

Christelijke KDV Suderhiem

't Suderhiem 35-10
9203 HS, Drachten
Tel. 0512-790079 (bereikbaar tijdens KDV uren)
LRK-nummer 398215923

Jelly

Yvonne

Elise

Yaela

Celine

Marije

Jitske

Minke

Femke

Emese

Anneke

KDV Suderhiem is een kinderdagverblijf met een mooie grote tuin waar kinderen heerlijk kunnen spelen en ontdekken! Wij bieden kinderen een rustige, maar uitdagende omgeving. Ons kinderdagverblijf ligt achter verzorgingshuis Suderhiem (wijk de Bouwen) en heeft twee stamgroepen. Op de baby/dreumesgroep worden kinderen van 10 weken tot 2 á 2,5 jaar opgevangen. Als de kinderen er aan toe zijn stromen zij door naar onze peuterplusgroep waar de peuters extra uitdaging krijgen.

VANDAAG ziet zichzelf als mede opvoeder van uw kind. Daarom vinden wij een goed en open contact met u als ouder erg belangrijk. Samen kunnen wij uw kind helpen zich te ontwikkelen tot zijn/ haar unieke ‘ik’!

Bij locatie Suderhiem staan de christelijke waarden en normen centraal. In het dagelijkse ritme geven we uiting aan het christelijke geloof. We beginnen de dag met een openingslied en lezen hierbij een boekje gebaseerd op een verhaal uit de Bijbel. Bij de broodmaaltijd bidden en danken we met de kinderen.

De activiteiten die we aanbieden zijn geïnspireerd door LEEF!, een christelijk programma voor de kinderopvang. Het programma LEEF! gaat aan de slag met vier thema’s:
God houdt van je
God zorgt voor je
God helpt je
God is bij je

Peuterplein
Op de peuterplusgroep werken we met het VVE-programma Peuterplein. Vijf ochtenden per week wordt er gewerkt met dit programma. De peuters worden zo op een speelse manier voorbereid op de basisschool. Peuterplein stimuleert alle ontwikkelingsgebieden die voor peuters belangrijk zijn: taal, voorbereidend rekenen, bewegen, fijne motoriek, muziek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Muziek op schoot
We bieden de kinderen wekelijks (gratis) “Muziek op Schoot” aan. Deze muzieklessen worden gegeven door Simone Kampherbeek.

Friestaligheid
In samenwerking met de SFBO zijn wij een pilot met betrekking tot Friestaligheid gestart. We zijn gestart met een pilot op de peutergroep. In kleine stappen gaan we het Fries verder implementeren in het dagprogramma.

Meer informatie via suderhiem@kindvandaag.nl.


Terug naar alle locaties