BSO

VANDAAG biedt buitenschoolse opvang die past bij het kind van vandaag. Dit is een generatie die opgroeit in een snel veranderende samenleving. Flexibiliteit, creativiteit en balans met natuur en leefomgeving worden steeds belangrijker. De opvang van VANDAAG sluit hierop aan met:

kleinschaligheid en persoonlijke aandacht
Er staan altijd vaste leidsters voor kleine groepen.

sport en spel, vaak buiten en out of the box
Activiteiten op de opvang zijn anders dan op school of thuis en geven kinderen een eigen uitdaging mee. Ze worden gestimuleerd om out of the box te denken over welk materiaal ze bijvoorbeeld nodig hebben voor het maken van iets. Voor de een is dat klei, voor een ander verf of stof en weer een ander kiest juist papier. Voor alles geldt: opvang is vrije tijd, meedoen mag.      

rijke leer- en leefomgeving
VANDAAG biedt breng- en haalservice naar sport en muziekles onder opvangtijd. Dit geeft niet alleen rust in het gezin, als ouders niet werken, maar draagt ook bij aan een brede ontwikkeling van kinderen in hun vrije tijd. Dat is waar VANDAAG een bijdrage aan wil leveren. Zo wordt ingespeeld op de vrije (mid)dagen van school: momenten die nog wel eens vergeten worden, krijgen bij VANDAAG een stimulerende invulling en worden niet in rekening gebracht.

Kom gerust eens kijken en kennismaken!