Inspectierapporten 2016

Folgeren verhuizing - oktober 2016 (98.0 KB)

Trisken Bovenbouw - mei 2016 (146.8 KB)

Earnewâld - januari 2016 (89.8 KB)

Trisken - februari 2016 (91.0 KB)

Folgeren - april 2016 (103.1 KB)

Naturij - april 2016 (146.5 KB)

Sjalom - juni 2016 (146.9 KB)

Suderhiem BSO - september 2016 (148.0 KB)

Suderhiem KDV - september 2016 (153.7 KB)

Opeinde - september 2016 (233.8 KB)

Swetten - september 2016 (234.5 KB)

Montessori - september 2016 (233.6 KB)

GOB De Walden - september 2016 (254.9 KB)

Rottevalle - oktober 2016 (90.8 KB)

Boornbergum - december 2016 (92.0 KB)

Rottevalle - december 2016 (92.1 KB)

Boelenslaan BSO - december 2016 (92.0 KB)

Boelenslaan KDV - december 2016 (146.6 KB)

VV Drachten - december 2016 (148.4 KB)

ONT Opeinde - december 2017 (233.8 KB)

Suwald - december 2016 (93.6 KB)

Rottevalle KDV - december 2016 (113.3 KB)

Rottevalle BSO - december 2016 (96.9 KB)

 

Inspectierapporten m.b.t. houderwisseling:

Boornbergum houderwisseling - juni 2016 (80.3 KB)

Swetten houderwisseling - juli 2016 (79.4 KB)

Trisken houderwisseling - juli 2016 (80.1 KB)

Opeinde houderwisseling - juli 2016 (79.5 KB)

Trisken bb houderwisseling - juli 2016 (77.6 KB)

VV Drachten houderwisseling - juli 2016 (77.5 KB)

Waring houderwisseling - juli 2016 (77.1 KB)

Montessori houderwisseling - juli 2016 (79.7 KB)

Naturij houderwisseling - juli 2016 (80.4 KB)

Sjalom houderwisseling - juli 2016 (77.4 KB)